Framtid i Norrköping

Framtid i Norrköping

Norrköpings kommuns allmänna planeringsförutsättningar 2018

Kommunens allmänna planeringsförutsättningar
Diarienummer KS 2017/0313

Framtid i Norrköping är kommunens allmänna planeringsförutsättningar som är en del av kommunens styrmodell. 

 

Norrköpings kommuns styrmodell

Omvärlden påverkar kommunen

Förutom beslut som tas inom den egna organisationen är det mycket annat som påverkar Norrköpings kommuns framtida verksamhet. Omvärlden är föränderlig. Det kommer nya lagar, människors attityder och beteenden förändras, teknikutvecklingen går snabbt och situationen i världen när det gäller miljö, konflikter och ekonomi påverkar även oss. Den här sortens frågor och vilka konsekvenser de kan få för kommunen sammanfattas i planeringsförutsättningarna.

Ett tioårigt framtidsperspektiv

Framtid i Norrköping är skriven i ett tioårigt framtidsperspektiv och den här är den femtonde i ordningen. I början gavs de ut som tryckta rapporter, men sedan några år finns den enbart i digital form.

 

Innehållet är producerat av kvalitetscontroller Monica Rosander på kommunstyrelsens kontor och det bygger till stor del på underlag som anställda i kommunens verksamheter har bidragit med.

Utveckling av planeringsförutsättningarna

Under hösten 2016 och våren 2017 genomfördes aktiviteten Framtidens Norrköping på C på Visualiseringscenter C. 4188 medarbetare deltog i aktiviteten och fick se delar av planeringsförutsättningarna i en dompresentation och efter det vara delaktiga i en workshop.  

 

Läs mer om resultatet från workshopparna i Framtidens Norrköping på C

 

Ingen information tillgänglig

Kommunstyrelsens kontor,

utrednings- och utvecklingsenheten
Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011- 15 00 00