Jobben, det vill säga de arbetstillfällen som finns i Norrköping, har blivit fler på senare tid. Men antalet invånare i förvärvsaktiv ålder ökar snabbare och jobben är fortfarande färre än före 1990-talskrisen.

Ökning med 7 000 jobb senaste decenniet

Antalet jobb har ökat under den senaste tioårsperioden, från 56 000 år 2006 till 63 000 år 2015. I diagrammet kan man se en liten nedgång 2009 som kan kopplas till 2008 års internationella finanskris.


Antal jobb i Norrköping 2006-2015

Källa: Statistiska centralbyrån

Statistiken över antal jobb bygger på inkomstdeklarationerna och det gör att de senaste siffrorna avser år 2015. 2016 års siffror kommer inte förrän i slutet av 2017.


Antal arbetsställen ökar också

För att få färskare siffror kan man istället titta på antalet arbetsställen, som hämtas ur Statistiska centralbyråns företagsregister. Men det går inte att direkt översätta det till antal jobb, eftersom ett arbetsställe kan ha allt från en till flera hundra anställda.


Antal arbetsställen i Norrköping januari 2011 - juni 2017

Diagram antal arbetsställen 2011-2017

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Här kan man se att antalet arbetsställen har ökat något mellan april 2016 och juni 2017.


Färre jobb i ett längre perspektiv

När man tittar på antalet jobb i Norrköping behöver man gå längre tillbaka än tio år i tiden för att se den utveckling som i viss mån fortfarande har påverkan på arbetsmarknaden i Norrköping.


Antal jobb i Norrköping 1990-2014

Källa: Statistiska centralbyrån

 

1990 fanns det mer är 66 000 jobb i Norrköping. Den så kallade 1990-talskrisen slog hårt mot Norrköping och antalet jobb sjönk kraftigt under några år. Som lägst var vi nere i 52 000 jobb år 1997. Trots att antalet jobb har ökat på senare tid är vi fortfarande inte uppe i samma antal som det var år 1990. Samtidigt har vi blivit många fler Norrköpingsbor.

 

Återhämtningen svag i Norrköping

Så här har utvecklingen sett ut sedan 1990 när det gäller jobb i Norrköping, jobb i riket och folkmängden i Norrköping.


Utveckling av jobb och folkmängd

Källa: Statistiska centralbyrån


Indexserien ovan beskriver utvecklingen av antalet jobb i Norrköping och riket, samt utvecklingen av Norrköpings folkmängd. Med utgångspunkt från år 1990 kan man se att antalet jobb minskade kraftigt både i Norrköping och i hela riket i början av 1990-talet. I Norrköping fortsatte minskningen och 1997 hade antalet jobb minskat med mer är 20 procent jämfört med år 1990. Återhämtningen i Norrköping har inte varit lika stor som i riket. För Sverige totalt var antalet jobb 6 procent fler 2015 än år 1990. För Norrköping var antalet istället 5 procent färre än det antal jobb som fanns i Norrköping 1990.


Samtidigt kan man se av diagrammet att antalet personer i befolkningen i det som brukar kallas för förvärvsaktiv ålder, det vill säga 20-64 år, har ökat med 15 procent sedan 1990.


Jobben i Norrköping drabbades alltså hårdare av 90-talskrisen än i riket och vi har återhämtat oss sämre. Samtidigt har antalet invånare i förvärvsaktiv ålder ökat. Det här har långsiktiga effekter på arbetsmarknaden i Norrköping.