person och färdtjänstbil

 

Antalet färdtjänsttillstånd har under de senaste fem åren ökat med i snitt 1,5 procent per år. Med fler äldre i framtiden kan ökningen förväntas fortsätta.

Friskare äldre som är vana att resa

Samtidigt som ökningen av antalet äldre förväntas ge fler som har färdtjänsttillstånd finns annat som påverkar färdtjänsten. Äldre personer håller sig allt friskare och rörligare och antalet personer med behov av färdtjänst kommer troligen inte att öka i samma takt. Samtidigt kan resandemönstret ändras för de med beviljad färdtjänst, eftersom den kommande äldre generationen är van att resa mycket och att resa längre sträckor.

Regional samordning

Norrköpings kommun har lämnat över utförandet av färdtjänst till regionen och det är Östgötatrafiken som utför trafiken. I takt med att fler kommuner i Östergötland gör på samma sätt kan upphandlingar samordnas. Det bör ge positiva effekter från hösten 2019 genom att inomkommunal färdtjänst samordnas med kommunövergripande färdtjänst, sjukresa i länet och kompletteringstrafik.