karta Norrköping

 

Områdesutveckling går ut på att alla kommuninvånare ska få ta del av den ekonomiska utvecklingen i Norrköping. Det görs genom utveckling av bostads- och närcentrummiljöer, arbetstillfällen och näringsliv, möjligheter till egenförsörjning, tillgång till service samt att känna sig trygg.

Olika behov i olika stadsdelar

Behovet av utvecklingsinsatserna ser olika ut i olika områden. Det finns ett antal stadsdelar som har ett utsatt socioekonomiskt läge, till exempel Hageby, Navestad och Ljura. Det finns ett antal faktorer som visar på utsattheten, exempelvis arbetslöshet och inkomstnivå och där man kan se att skillnaden mellan stadsdelar har ökat över tid, det vill säga att segregationen har ökat.


Hageby har sedan lång tid tillbaka varit en av stadsdelarna med högst arbetslöshet i Norrköping. År 2004 var 16 procent av personerna i arbetsför ålder arbetslösa, idag är andelen 29 procent. I Norrköping totalt är idag ungefär 1 av 10 personer arbetslös medan läget i Hageby alltså är cirka 3 av 10.

Främja social hållbarhet

Områdesutvecklingen syftar till att främja en social hållbarhet i stadsdelarna. Det kommer att innebära att flera olika delar av den kommunala organisationen blir inblandad i olika insatser.