grusväg

 

Norrköpings kommun kan delas in i Norrköpings tätort, övriga tätorter med fler än 200 invånare och landsbygd. Det finns ett antal myter om landsbygden som kan bemötas genom jämförelser mellan de olika delarna av kommunen.

Myt 1: Ingen vill bo på landet – alla flyttar till stan

Det bor visserligen färre människor på landsbygden, men om man tittar på befolkningsutvecklingen från år 2010 kan man se att folkmängden i Norrköpings tätort har ökar med 10 procent, på landsbygden med 8 procent och i övriga tätorter med 3 procent. Utvecklingen av landsbygden liknar alltså i hög grad Norrköpings tätort.

Myt 2: Det är bara gamla som bor på landet, unga vill bo i stan

Det är sant att unga vuxna i åldern 20-30 år är överrepresenterade i Norrköpings tätort. Men andelen 65 år och äldre är lägre på landsbygden än i Norrköping totalt. I de övriga tätorterna finns istället en stor andel barnfamiljer.

 

Myt 3: Många saknar arbete på landsbygden

Andelen arbetslösa är i själva verket betydligt lägre på landsbygden och i övriga tätorter än i Norrköpings tätort. Andelen är tre gånger så hög i Norrköpings tätort som i den övriga delarna av kommunen.

 

Myt 4: Företagarna finns i Norrköpings tätort

Andelen företagare är nästan tre gånger så hög på landsbygden som i Norrköpings tätort och i övriga tätorter.