portfölj och avtal

 

Norrköpings kommun har sedan 2010 arbetat med sociala investeringar genom Norrköpings sociala investeringsfond. Nu har nästa steg tagits genom sociala utfallskontrakt.

Tidiga insatser ger vinster

Syftet med den sociala investeringsfonden är att hitta nämndövergripande förebyggande arbetsmetoder som tidigt bryter negativ händelseutveckling hos norrköpingsbor. Utgångspunkten är att hitta de kommuninvånare som löper störst risk att hamna i utanförskap och ge dem rätt hjälp. Sociala investeringar ger både mänskliga och ekonomiska vinster. När effekterna av investeringen börjar synas, det vill säga när de kommunala kostnaderna minskar till följd av investeringen, minskas nämndens eller nämndernas ekonomiska ramar med motsvarande belopp. Överskottet markeras sedan i bokslutet och öronmärks för att användas för framtida sociala investeringar. På det sättet fylls fonden kontinuerligt på och nya sociala investeringar kan göras.

Sveriges första utfallskontrakt

Team Nystart är Norrköpings kommuns senaste sociala investering men även Sveriges första sociala utfallskontrakt , på engelska kallas det social impact bond. Det innebär att den sociala investeringen genomförs genom ett socialt utfallskontrakt mellan en extern finansiär och en offentlig part. Team Nystart arbetar för att placerade barn och unga ska förbättra sina skolresultat och att minska risken för återplacering.


Genom utfallskontraktet har Norrköpings kommun tagit nästa steg i utvecklingen av arbetet med sociala investeringar. Ett socialt utfallskontrakt ger möjlighet att, genom ett samarbete mellan en extern finansiär och en offentlig part, finansiera och stimulera metodutveckling för att uppnå förbättrade resultat för målgrupper med störst behov.

 

Innovativa lösningar för välfärdsutmaningar

Välfärden har stora utmaningar i framtiden och därför finns det ett behov av innovativa lösningar som skapar förutsättningar för samarbete mellan offentlig och privat sektor. Socialt utfallskontrakt är ett exempel på en innovativ lösning för att möta välfärdens framtidsutmaningar.