Omvärlden har förväntningar på att den kommunala organisationen ska ha en tillgänglig, snabb och  proaktiv kommunikation och kunna möta kommuninvånarens, besökarens och näringslivets behov. Att det finns väl utvecklade digitala plattformar för detta anses självklart.

3 av 8 miljarder på sociala medier

Omkring 3 miljarder av världens knappt 8 miljarder människor har minst ett konto inom sociala medier, enligt den digitala tidskriften Internetworld, och siffran ökar med en miljon människor varje dag. Flest användare har Facebook med cirka 2 miljarder aktiva användare varje månad.

 

I Sverige är det, enligt Internetstiftelsen, 83 procent som använder sociala medier och 63 procent av använder dem dagligen. Även här är Facebook störst, Instagram är nummer två och Snapchat kommer därefter. Snapchat och Instagram är mer populärt bland de yngre, medan Facebook används mest av de äldre. Som ett exempel kan nämnas att 97 procent av flickorna på högstadiet använder Snapchat.

Kommunens kommunikation

För att kommunens kommunikation ska vara målgruppsanpassad och nå människor är det nödvändigt att följa den digitala utvecklingen och att delta i den. Digitala tjänster måste följa mönstret och kunna förändras snabbt.

Kommunens kommunikation handlar om att

  • Utveckla synen på kommunikation i organisationen
  • Arbeta mer med värdeskapande kommunikation genom aktivt lyssnande och dialog
  • Skapa ett öppet kommunikationsklimat som följer kommunens uppdrag om tillitsbaserad styrning
  • Arbeta aktivt med ledningen kommunikation
  • Hjälpa medarbetare och chefer i deras kommunikativa uppdrag