Fysisk aktivitet skyddar från flera folksjukdomar. Men ändå lever vi ett för stillasittande liv.

Endast två av tio barn rör sig enligt rekommendationer

Barn från fem år ska vara fysiskt aktiva minst 60 minuter om dagen, enligt internationella riktlinjer från världshälsoorganisationen. Vidare rekommenderas att barn dessutom ska ägna sig åt pulshöjande aktiviteter tre gånger i veckan.

 

I Sverige är det endast två av tio barn som lever upp till rekommendationerna. Barn och ungdomar vars vårdnadshavare har en låg inkomst når rekommendationen i mindre utsträckning än de barn och ungdomar vars vårdnadshavare har en hög inkomst. I Norrköping ser vi samma mönster och den fysiska aktiviteten minskade mellan åren 2019 och 2020, enligt resultat från ungdomsenkäten Om mig.

Samband mellan fysisk aktivitet och hälsa

Utvecklingen är oroväckande för framtiden då det finns samband mellan bristande fysisk aktivitet och flera folksjukdomar, till exempel fetma, diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt världshälsoorganisationen skulle cirka 30 procent av all cancer och hela 80 procent av alla kranskärlssjukdomar och stroke kunna förebyggas genom förändrade levnadsvanor, till exempel ökad fysisk aktivitet.

 

Fysisk aktivet påverkar även vår psykiska hälsa positivt och är en skyddande faktor för exempelvis depression.

 

Initiativ för att minska stillasittande

För att möta utmaningarna finns det många goda initiativ i Norrköpings kommun för att öka fysisk aktivitet och minska stillasittande. Inom plattformen Sätt Norrköping i rörelse samlas olika aktörer för att påverka utvecklingen i en positiv riktning. Kultur- och fritidskontoret och kommunstyrelsens kontor samordnar och leder arbetet med ett nätverk där alla kommunens kontor ingår, men även länsstyrelsen, region Östergötland och representanter från civila samhället.