Folkmängdsökningen i Norrköpings kommun var blygsam under år 2020 med 307 personer eller i relativa tal med 0,2 procent. Det var framför allt landsbygden som ökade medan Norrköpings tätort minskade något i folkmängd.

Drygt 200 fler på landsbygden

Den största folkmängdsökningen, både i absoluta och relativa tal, skedde på det som definieras som landsbygd. Ökningen mellan år 2019 och 2020 var 218 personer eller 1,4 procent. De som ökade mest var landsbygdsområdena på Vikbolandet (+75 personer), i Kvillinge (+65), Styrstad (+52), Tingstad (+35) och Eneby landsbygd (+30).

 

Områden som definieras som landsbygd består inte enbart av det man kanske tänker på i första hand, röda stugor med enskilt läge. Exempelvis har ökningen på Vikbolandet delvis skett i Marby, Sidus och Djurön, där det byggs nya villor. I Kvillinge har det bland annat byggt i Ringebytorp och i Styrstad har personer flyttat in i villor och parhus som ingår i den första etappen av Lundby Lantdröm. På Eneby landsbygd är det främst en folkmängdsökning i Björkdalen, strax norr om Svärtinge tätort.

 

Även om det finns områden på mer lantlig landsbygd så är det vanligt att de delar av landsbygden som ökar ligger nära eller relativt nära tätort.

Drygt 100 fler i övriga tätorter

För de orter som betecknas övriga tätorter, det vill säga alla tätorter utom Norrköpings tätort, var det också en ökning av folkmängden mellan år 2019 och 2020 med 107 personer eller 0,4 procent. Det var framför allt nybyggnadsorten Svärtinge som ökade kraftigt med 95 personer. Men även tätorterna Skärblacka (+16) och Jursla (+14) hörde till dem som ökade.


I Svärtinge beror ökningen framför allt på inflyttning till Svärtinge skogsbacke, men även andra delar har ökat.

 

Minskning i Norrköpings tätort

Norrköpings tätort minskade med 51 personer eller 0,05 procent mellan åren 2019 och 2020. Det var en liten minskning men kan ändå tyckas förvånande eftersom det byggs mycket i centrala Norrköping. Det ser mycket olika ut i olika delområden i Norrköpings tätort.

 

Några områden ökade, störst ökning hade delområdet Berget, där det nybyggda området Kvarnbacken ligger, med 194 personer. Andra delområden som ökade var Ektorp (+78), Klockaretorpet (+75), Kneippen (+72) och Lindö (+44).

I Ektorp kan ökningen bero på inflyttning eller återflyttning efter att stora renoveringar har gjorts på vissa fastigheter. I östra delen av Klockaretorpet ingår nybyggnadsområdet Sandtorp och till Kneippen hör de nya bostäder som har byggts i närheten av vattentornet. I Lindö har det tillkommit ett antal villor och parhus, bland annat öster om Lindö hamn.

 

De två områden som minskade mest var Östantill med -135 personer och Hageby med -117 invånare. Andra områden som minskade var Vilbergen (-61), Lagerlunda (-59) och Nordantill (-59).

 

De områden som minskade i invånarantal är sådana som ökade kraftigt för omkring fyra år sedan och som då sammanföll med inflyttning från utlandet. Områdena är nu tillbaka till nivåer som gällde innan ökningen. Det kan innebära att man nu har en minskad trångboddhet i dessa områden.