Det pågår en omställning på arbetsmarknaden som har gått fortare än väntat på grund av pandemin. Befolkningen växer, människor lever längre och ny teknik utvecklas. Allt detta förändrar förutsättningarna på arbetsmarknaden. En del arbetsuppgifter försvinner, medan andra tillkommer.

Tio framtidsyrken fram till år 2025

Det här är några av framtidens yrken, enligt arbetsförmedlingens prognos som sträcker sig till år 2025.

  • Barnmorska
  • Elektriker
  • Förskollärare
  • Läkare
  • Lärare
  • Sjuksköterska
  • Svetsare
  • Systemutvecklare
  • Undersköterska
  • VVS-montör

Flera av framtidsyrkena i kommunal verksamhet

Flera av framtidens bristyrken finns inom offentlig sektor där kommunen är en stor arbetsgivare. För att locka och behålla medarbetare kommer kommunens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare att vara viktigt i framtiden. Läs mer i artikeln Attraktiv arbetsgivare för att locka och behålla medarbetare.