Fram till Coronapandemin var besöksnäringen en av de snabbast växande näringarna. Antalet gästnätter minskade kraftigt under år 2020, men betydligt mindre i Norrköping än i riket som helhet. Nu satsas mer på marknadsföring av Sverige som besöksmål för invånarna i det egna landet.

Coronapandemin ger stora negativa effekter

Innan Coronapandemin bröt ut var besöksnäringen i kraftig tillväxt, inte enbart i Norrköping utan även i Sverige totalt och i världen. Besöksnäring bidrar till tillväxt och attraktion och skapar många arbetstillfällen. Logi, restaurang, handel, aktiviteter, resor och transporter är delar som påverkas av besöksnäringens utveckling.


Coronapandemin har haft och har fortfarande mycket stora negativa ekonomiska effekter på besöksnäringen, där efterfrågan på vissa delar har sjunkit till nära noll. Restriktionerna kring resande, evenemang och restaurangbesök har drabbat näringen hårt.


Antalet gästnätter minskade i Sverige med 41 procent år 2020 jämfört med året innan, enligt statistik från Statistiska centralbyrån. Även i Norrköping kunde man se en minskning, men betydligt lägre. Här var minskningen 28 procent mellan åren. Skälet till att Norrköping klarade sig bättre än många andra kommuner var att Kolmårdens djurpark kunde hålla öppet med vissa inskränkningar.

Satsning på hemester

Det statliga bolaget Visit Sweden har fått ett breddat uppdrag. Från att tidigare enbart rikta sig till utlandet marknadsför de nu även Sverige som besöksmål för Sveriges invånare. En rapport från början av 2021 visar att svenskarna söker efter resmål i Sverige på internet i snitt flera gånger i veckan. Man konstaterar i rapporten att hemestertrenden verkar hålla i sig och att 80 procent av svenskarna kan tänka sig att tillbringa sin sommarsemester i Sverige.

 

De turistaktörer som kommer att lyckas bäst är de som, utöver ett unikt utbud, även lyckas kommunicera trygga och säkra upplevelser med flexibla avbokningsmöjligheter. Aktiviteter, gärna med koppling till naturen, står högt i kurs. De starkaste drivkrafterna för resande är att ha roligt, njuta av god mat och dryck och att uppleva saker tillsammans. Många söker också efter storstadsupplevelser, det finns för närvarande en saknad efter nöjes- och kulturliv.

 

Norrköping har goda förutsättningar

Norrköping har goda förutsättningar att dra nytta av den ökade hemestertrenden utifrån att det finns ett konkurrenskraftigt utbud. På längre sikt bedöms besöksnäringen både i Sverige och i Norrköping fortsatt att vara en bransch i stark tillväxt. Det har betydelse för den lokala arbetsmarknaden, bland annat på grund av att jobb i besöksnäringen ofta är det första arbetet för ungdomar och utlandsfödda, som annars kan ha svårt att komma in på arbetsmarknaden. Många utrikes födda driver också företag med koppling till besöksnäringen.