För att underlätta för personer som har innovativa idéer, som kan vara grund för nya företag eller utveckling av produkter inom företag, behövs innovativa miljöer för att snabba på processerna från idé till kommersialisering. Miljöerna kan både bestå av fysiska arbetsplatser och av samarbeten inom projekt.

Forskning i världsklass grund för innovation

I Norrköping finns forskning i världsklass inom områden som visualisering och tryckt elektronik och världsledande företag både i Norrköping och i övriga regionen. Genom Norrköping Science Park finns möjlighet att stötta den framtida utvecklingen genom rollen som innovationspartner främst när det gäller visualisering, tryckt elektronik och effektiv logistik.


Det pågår samtal med det nationella centret för tillämpad artificiell intelligens, AI Sweden, för att undersöka möjligheterna till samverkan inom området, med möjligheter till koppling till olika projekt inom Norrköping Science Park i framtiden. Vidare sker arbete mot ett mer hållbart samhälle. Det är oerhört viktigt att Norrköping hakar på den omställning som sker mycket snabbt runt om i världen.

Visualisering och bildanalys

Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, som är inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom visualisering och bildanalys. Initiativet engagerar drygt 70 utvecklande företag och syftet är att driva projekt för att komma fram till nya produkter och tjänster och i förlängningen även företag kopplat till området. Fokus för projekten är medicin, industri och samhälle.

 

Tryckt organisk elektronik

Inom tryckt organisk elektronik sker samverkan mellan Norrköping Science Park och Linköpings universitet för att skapa ett europeiskt centrum med Norrköping som bas. I ett första skede, för det som kallas Home of Printed Electronics eller HOPE, innebär det en digital plattform. Slutmålet är en fysisk miljö där forskning möter företag och där resultat kan visas för en bredare publik.

 

Effektiv logistik

Effektiv logistik är ett område där regionen har en stark ställning och där Norrköping Science Park framför allt fokuserar på att tillgängliggöra innovationer. Ett viktigt område är digitalisering av flyg med bland annat utveckling av innovativa transportmedel såsom drönare.