Hela samhället och därmed stora delar av näringslivet har påverkats av Coronapandemin. De kulturella kreativa näringarna och handeln hör till delarna som har påverkats mest. Nya arbetssätt utvecklas för att mildra effekterna.

Kreativa småföretagare som jobbar i nätverk

De kulturella kreativa näringarna utvecklades positivt innan de drabbades snabbt och hårt av Coronapandemin. När det inte längre var möjligt att samla en publik på grund av restriktioner för att minska smittspridningen utvecklades nya och framförallt digitala sätt att förmedla kultur. Kampanjen ”Live i Norrköping” stimulerade och synliggjorde nya lösningar för att streama musik och scenkonst samt för att göra inspelningar tillgängliga även efter sändningstid. Flera aktörer har teknik och kompetens för detta, dessutom har en fast streaming-studio installerats på Louis De Geer Konsert & Kongress och en digital scen på Scenkonst Öst.


Det ekonomiska värdet av kreativa företag kan vara svårt att beräkna, eftersom de flesta är småföretagare som jobbar i större nätverk. Men de har exempelvis värde genom att bidra till att skapa en attraktiv och levande stad med social hållbarhet. Företag inom de kulturella kreativa näringarna skiljer sig från traditionella småföretag genom att de ofta är mer digitaliserade, globaliserade och förändringsbenägna. De skapar ofta nya företagsmodeller och har kommit längre när det gäller jämställdhet och mångfald. Det är också den konstnärliga kärnan som är själva råvaran i företagen.


Norrköpings utveckling inom de kreativa näringarna är fortsatt positiv och genom ett gott innovationsklimat och kreativa platser kan det ske utveckling till framtida destinationer, till exempel genom branschevenemang och konferenser.

E-handeln ökade med 40 procent

Fysisk handel i köpcentrum hade en relativt god utveckling innan Coronapandemin slog till. Den gjorde att förutsättningarna förändrades kraftigt under år 2020 och många företag inom handeln har haft det väldigt tufft under perioden. Eftersom många arbetar hemifrån har bostadsområdescentrum och stadsdelscentrum haft det något lättare. Storbutikscentrum och handelsområden har också klarat sig något bättre eftersom de innehåller branscher som har klarat sig bättre och har lättare att skapa åtgärder för att minska smittspridning. Men samtidigt har den fysiska handeln gått bakåt i flera branscher.

 

E-handeln har haft en konstant ökning de senaste åren. Under 2020 fick den ett rejält uppsving med en ökning på 40 procent. E-handeln bygger både på hemleveranser eller leverans via utlämningsställen och på beställning på nätet men uthämtning via det befintliga butiksnätet. Totalt sett skedde 14 procent av handeln som e-handel. Det skiljer sig mellan olika branscher. Inom hemelektronikbranschen var 43 procent e-handel medan den endast var 4 procent när det gäller dagligvaror.

 

Cirkulär ekonomi går framåt

Cirkulär ekonomi är på frammarsch, flera större kedjor inom konfektion och husgeråd säljer även begagnat. Anledningarna till att konsumenten väljer begagnat är pris, hållbarhet och stort utbud. Marknaden för begagnat på nätet domineras av några stora aktörer, men det skapas också grupper av personer på sociala medier med syfte att förmedla köp av olika produkter. Man ser också fler företag som hyr ut produkter istället för att sälja. Det har också startats företag som bidrar till den cirkulära ekonomin genom att de har som affärsidé att laga produkter.