Hushållsnära tjänster köps allt oftare på marknaden och utbudet av tjänster ökar. När färre efterfrågar servicetjänster från kommunen kan fokus på vård och omsorg öka.

RUT-avdraget och pandemin förändrar utbud och efterfrågan

RUT-avdrag innebär att man får dra av 50 procent av arbetskostnaden för hushållsnära tjänster. Från och med år 2021 är totalsumman per år höjd till 75 000 kronor. Under pandemin har utbudet för servicetjänster på marknaden ökat och det har även digitaliseringen av tjänsterna gjort.

 

Många äldre har idag en bättre ekonomi än tidigare generationer. Det innebär att de har ökade möjligheter att välja att till exempel köpa servicetjänster på marknaden. I Norrköpings kommun är det dock en stor spridning när det gäller den äldre befolkningens inkomster och ekonomiska situation.

Kommunens vård- och omsorgsinsatser hamnar i fokus när servicetjänster allt oftare köps på marknaden

RUT-tjänster ökar i popularitet och ökningen är större bland äldre än i yngre åldersgrupper. Äldre köper dock RUT-tjänster för mindre belopp. Som utvecklingen ser ut nu antas kommuninvånare vilja använda marknadens servicetjänster, som näthandel och RUT-tjänster, i större omfattning framöver. Det kan komma att innebära ett minskat fokus på kommunens servicetjänster och i stället ett ökat fokus på kommunens insatser inom vård och omsorg.

Konsekvenser för Norrköpings kommun

För Norrköpings kommun kan utvecklingen innebära att:

  • Efterfrågan på kommunens servicetjänster minskar bland vissa grupper av befolkningen
  • Äldre personer som inte behärskar den digitala tekniken eller som har en svagare ekonomi även fortsättningsvis behöver hjälp med service från kommunen