Ett positivt näringslivsklimat är centralt för en hållbar tillväxt i samhället. Trots utmaningar under coronapandemin, som drabbade många företag, finns syns en positiv utveckling i Norrköping. Till exempel var antalet nya företag det högsta på tio år vid senaste mätningen.

Näringslivet i fokus bland Norrköpings förtroendevalda

”Näringslivspolitiken ska genomsyra all kommunal verksamhet. Det betyder att samtliga nämnder och kontor inom ramen för sina uppdrag ska sträva efter att aktivt bidra till goda förutsättningar för utveckling och tillväxt i etablerade företag och att underlätta för företag att starta i eller flytta till Norrköping.”

 

Så står det i det inriktningsdokument som kommunfullmäktige antog den 29 november 2021. Ett inriktningsdokument pekar ut den långsiktiga politiska viljeinriktningen och gäller för hela den kommunala organisationen. I dokumentet pekas bland annat sex strategiska områden ut som ska bidra till hållbar tillväxt.

  • Ökat fokus på nyföretagande och ungt företagande
  • Ökad digital transformation
  • Ökad internationell samverkan
  • Ökat fokus på hållbar kompetensförsörjning
  • Ökat fokus på hållbara affärsmodeller
  • Ökad kunskap och inspiration

2021 var antalet nya företag i Norrköping det högsta på tio

Enligt NyföretagarCentrums statistiksammanställning Nyföretagarbarometern startades 934 nya företag i Norrköping under 2021. Det är en ökning av nya företag med 10 procent jämfört med året innan. I riket totalt ökade nyföretagandet med 7 procent.


Enligt samma källa var antalet nya företag 6,5 per 1000 invånare i Norrköping, vilket är en ökning mot föregående år med 0,6.

 

Norrköpings kommun Årets UF-kommun 2021

Ung Företagsamhet är ett sätt få prova på att driva företag som ett projekt under gymnasietiden, ett så kallat UF-företag. Uppföljningar har visat det är betydligt fler personer med UF-bakgrund som startar företag i unga år jämfört med befolkningen i övrigt.


Under våren 2021 påbörjades ett utvecklingsarbete inom Norrköpings kommun tillsammans med Ung Företagsamhet med målsättningen att öka antalet elever som får möjlighet att driva UF-företagande under sin gymnasieutbildning. Arbetet gav resultat och år 2021 blev Norrköping Årets UF-kommun.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Ett positivt näringslivsklimat skapar goda förutsättningar för hållbar tillväxt lokalt. Den nya inriktningen ställer krav på nya arbetssätt för en fortsatt positiv utveckling.

  • Samverkan mellan kommunen och näringslivet leder till hållbar tillväxt i samhället.