För att underlätta för personer som har innovativa idéer, vilket kan leda till nya företag, behövs innovativa miljöer för att snabba på processerna från idé till kommersialisering. Miljöerna kan både bestå av fysiska arbetsplatser och av samarbeten inom projekt.

Forskning i världsklass grund för innovation

I Norrköping finns forskning i världsklass inom områden som visualisering och tryckt elektronik och världsledande företag både i Norrköping och i övriga regionen. Genom Norrköping Science Park finns möjlighet att stötta den framtida utvecklingen genom rollen som innovationspartner främst när det gäller visualisering, tryckt elektronik och effektiv logistik.


Under 2021 har ett samarbete inletts med det nationella centret för tillämpad artificiell intelligens, AI Sweden. Framöver skulle samverkan inom området kunna möjliggöra utveckling inom olika projekt som är kopplade till Norrköping Science Park. På sikt handlar det också om att göra tekniken mer känd och tillgänglig för Norrköpings kommun och andra aktörer i kommunen.

Visualisering och bildanalys

Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, som är inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom visualisering och bildanalys. Norrköping Science Park finns med som partner och initiativet engagerar drygt 90 utvecklande företag och syftet är att driva projekt för att komma fram till nya produkter och tjänster och i förlängningen även företag kopplat till området. Fokus för projekten är medicin, industri och samhälle.


Tryckt organisk elektronik

Inom tryckt organisk elektronik sker samverkan mellan Norrköping Science Park och Linköpings universitet för att skapa ett europeiskt centrum med Norrköping som bas. I ett första skede, för det som kallas Home of Printed Electronics eller HOPE, genomförs olika samverkansaktiviteter för att accelerera användningen av tekniken i verklig nytta. Slutmålet är en fysisk miljö där forskning möter företag och där resultat kan visas för en bredare publik.

 

Effektiv logistik

Effektiv logistik är ett område där regionen har en stark ställning och där Norrköping Science Park framför allt fokuserar på att tillgängliggöra innovationer. Ett viktigt område är digitalisering av flyg med bland annat utveckling av innovativa transportmedel såsom drönare.Under 2021 inleddes ett arbete med att undersöka möjligheterna för en europeisk digital innovationshub i Norrköping kopplat till området luftfart.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Att underlätta för innovation skapar samhällsnyatta och ekonomisk tillväxt i Norrköping. Ett framgångrikt arbete för att stimulera innovativa idéer får konsekver för Norrköpings kommun, till exempel:

  • Ökad ekonomisk tillväxt i regionen
  • Fler nya företag