Framtid i Norrköping

Framtid i Norrköping

Framtidens Norrköping på C

Över 4 000 medarbetare i Norrköpings kommun har upplevt, diskuterat och bidragit med sina tankar om Norrköpings framtid. Aktiviteten Framtidens Norrköping på C genomfördes 100 gånger under hösten 2016 och våren 2017 på Visualiseringscenter C, där medarbetarna fick se en animerad dompresentation och delta i workshop.

 

Kommundirektörens kontor,

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011- 15 00 00