Området Befolkningsutveckling var det område som värderades näst högst av alla områden i workshopparna på Framtidens Norrköping på C och här finns den konsekvens som flest har valt av alla konsekvenser inom alla områden – Det behövs fler medarbetare.

 

Deltagare i domen ser bild från området Befolkningsutveckling

Innehållet i domen

I presentationen i domen fick vi veta att Norrköping är en kommun som växer. Den senaste prognosen visar att vi kommer att vara 160 000 invånare år 2026.

 

Diagram Norrköpings folkmängd 1968-2016 och prognos till 2025

 

Det är de yngre och äldre som ökar mest. Och det är viktigt att hålla koll på i vilka åldrar invånarna kommer att vara. Olika åldersgrupper har olika behov av vår service. Så kommunens genomsnittskostnad per invånare skiljer sig för invånare i olika åldrar.

 

Diagram genomsnittskostnad för olika invånare

Hur mycket påverkar området våra verksamheter?

I workshoppen fick vi värdera hur mycket området påverkar den egna verksamheten på en skala från 1-10, 1=inte alls och 10= väldigt mycket.

 

Totalt för alla 4 188 svarande ligger medelvärdet på 8,6 och Befolkningsutveckling var det område som värderades näst högst, efter Kompetensbehov i kommunen.

 

Surfplatta med enkät fråga 1 befolkningsutveckling
Resultat fråga 1 befolkningsutveckling

Om vi jämför hur de olika kontoren och bolagen har svarat så skiljer det sig åt. Norrevo och Hyresbostäder som båda jobbar med fastigheter samt
Utbildningskontoret är de som har värderat det här området högst.

 

Resultat jämförelse kontor bolag befolkningsutveckling

Vilka konsekvenser får det här för våra verksamheter?

För vart och ett av områdena fick vi nio konsekvenser att välja på. Vi skulle välja de fyra viktigaste för den egna verksamheten. 

 

I diagrammet visar staplarna hur många procent som har valt respektive konsekvens.

 

Surfplatta med enkät fråga 2 befolkningsutveckling
Tre viktigaste konsekvenser befolkningsutveckling

Den konsekvens som flest har valt totalt, av alla konsekvenser inom alla områden är ”Det behövs fler medarbetare”, 91 procent valde den.

 

Den näst viktigaste konsekvensen totalt för området Befolkningsutveckling är "Mer flexibel planerings behövs" och som nummer tre kommer "Ökad långsiktig planering av verksamhetslokaler.

 

Om man jämför hur de olika kontoren och bolagen har prioriterat konsekvenserna så ser man att det skiljer sig åt, även om de flesta har prioriterade "Det behövs fler medarbetare" som den viktigaste. Bland annat har Tekniska kontoret och Norrköping Science Park prioriterat "Mer flexibel planering behövs" högst och för Norrköping Vatten och avfall är "Nya lösningar för infrastruktur" viktigast.  

 

"Bostadsbyggandet måste underlättas" har prioriterats lågt totalt men ligger i topp tre för Hyresbostäder, stadsbyggnadskontoret och socialkontoret.

 

Ytterligare konsekvenser

Om vi tyckte att någon konsekvens fattades kunde vi skriva ned ytterligare konsekvenser.

 

Flera av de ytterligare konsekvenserna handlar om segregation, att vi behöver utveckla ytterområden, kommunikationer och fritidsaktiviteter samt att hållbarhet och samverkan är viktigt.

 

Samtliga ytterligare konsekvenser för området Befolkningsutveckling Pdf, 106.1 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Illustration papper