Kompetensbehov i kommunen var det område som värderades högst av alla områden i workshopparna i Framtidens Norrköping på C. Den viktigaste konsekvensen för området var "Högre löner".

 

illustration området

Innehållet i domen

Kommunen kommer att behöva rekrytera ungefär 2000 medarbetare per år de kommande åren. Vi behöver ersätta medarbetare som går i pension eller byter till annat jobb. Men vi behöver också bli fler för att verksamheten kommer att öka. Till vissa yrken har vi svårt att rekrytera. Vi behöver både locka till oss nya medarbetare och behålla dem som vi redan har.

 

Illustration medarbetare och siffran 2000

Hur mycket påverkar området våra verksamheter?

I workshoppen fick vi värdera hur mycket området påverkar den egna verksamheten på en skala från 1-10, 1=inte alls och 10= väldigt mycket.

 

Kompetensbehov i kommunen är alltså det område som har värderats högst totalt med ett medelvärde på 9,1.

 

Illustration surfplatta med frågor
Diagram Kompetensbehov i kommunen markerat

Många av kontoren och bolagen ligger över 9 i medelvärde. Alla workshopgrupper från Norrevo Fastigheter har valt 10 på skalan.

 

Diagram alla kontor och bolag

Vilka konsekvenser får det här för våra verksamheter?

För vart och ett av områdena fick vi nio konsekvenser att välja på. Vi skulle välja de fyra viktigaste för den egna verksamheten. 

 

I diagrammet visar staplarna hur många procent som har valt respektive konsekvens.

 

Illustration surfplatta med frågor
Diagram över de viktigaste konsekvenser Kompetensbehov i kommunen 

  

Den konsekvens som flest har valt för området Kompetensbehov i kommunen är "Högre löner", 90 procent valde den.

 

På andra plats kommer "Mer kompetensutveckling" och på tredje "Flexiblare arbetsvillkor".

 

Alla kontor och bolag prioriterade inte högre löner högst. "Flexiblare arbetsvillkor" ligger i topp hos stadsbyggnadskontoret, Hyresbostäder, Norrevo Fastigheter, Norrköping Science Park och Norrköping Vatten och avfall.

 

Konsekvensen "Låta specialister utöva sin specialitet" ligger bland de tre viktigaste för flera kontor och bolag, bland annat utbildningskontoret och Upplev Norrköping.

 

Ytterligare konsekvenser

Om vi tyckte att någon konsekvens fattades kunde vi skriva ned ytterligare konsekvenser.

 

Många av de ytterligare konsekvenserna handlar även de om löner, kompetensutveckling och arbetsvillkor. Men också introduktion, språkkunskaper och samverkan.

 

Samtliga ytterligare konsekvenser för området Kompetensbehov i kommunen Pdf, 105.7 kB.

 

Illustration papper