Området Värderingar och individualisering värderades av verksamheter som jobbar i direkt kontakt med kommuninvånarna.

 

illustration symbol och text värderingar och individualisering

Innehållet i domen

I domen fick vi se en kulturkarta som visar att värderingarna i Sverige skiljer sig från andra länders. Individens oberoende är viktigt och vi har inte så stor respekt för traditionella hierarkier.

 

Kulturkarta 

 

Individualiseringen gör att vi möter krävande invånare som hävdar sin rätt. Men vi behöver också lära oss att hantera mer olika förväntningar från invånarna.

 

Illustration olika invånare

Hur mycket påverkar området våra verksamheter?

I workshoppen fick vi värdera hur mycket området påverkar den egna verksamheten på en skala från 1-10, 1=inte alls och 10= väldigt mycket.

 

Värderingar och individualisering ligger också högt på skalan, medelvärdet för området ligger på 8,4. Det är strax under Teknikutveckling, 8,5 och befolkningsutveckling, 8,6.

 

surfplatta
Diagram områden

Verksamheter som jobbar direkt med kommuninvånarna har värderat området högst.

 

Diagram jämförelse kontor och bolag

Vilka konsekvenser får det här för våra verksamheter?

För vart och ett av områdena fick vi nio konsekvenser att välja på. Vi skulle välja de fyra viktigaste för den egna verksamheten. 

 

I diagrammet visar staplarna hur många procent som har valt respektive konsekvens.

 

surfplatta
Diagram konsekvenser

Högst prioriterades konsekvensen ”Mer kunskap om olika kulturer”, 65 procent valde den.

 

Den näst viktigaste konsekvensen är ”Hantera individuella krav från invånare” och på tredje plats ”Tydliggöra förväntningar på kommunens service”.

 

”Hantera individuella krav från invånare” ligger högt hos de som jobbar direkt med kommuninvånarna. Flera kontor och bolag som jobbar med samhällsbyggnad och fastigheter har prioriterat ”Vi får ökade krav på snabba svar” högt.

 

För konsekvensen "Invånare kräver mer delaktighet" är det ett kontor som sticker ut rejält jämfört med de andra kontoren och bolagen och det är stadsbyggnadskontoret.

 

Ytterligare konsekvenser

Om vi tyckte att någon konsekvens fattades kunde vi skriva ned ytterligare konsekvenser.

 

Bland de ytterligare konsekvenserna lyftes bland annat att det behövs fler mötesplatser i Norrköping. Det lyftes också att vi behöver tänka på hur vi kommunicerar och att det behövs mer språkkompetens. Och att vi skulle behöva prata mer om värderingar på våra arbetsplatser.

 

Samtliga ytterligare konsekvenser för området Värderingar och individualisering Pdf, 81.5 kB.

 

Illustration papper