Utifrån workshopresultatet i Framtidens Norrköping på C finns här ett material för att jobba vidare med Norrköpings framtidsfrågor. Det kan vara ett stöd för er arbetsgrupp att komma fram till vad just er verksamhet behöver göra för att möta utvecklingen i framtiden.

 

Materialet utgår från de sex olika områdena i Framtidens Norrköping på C. För varje område finns en film med kommentarer till workshopresultatet. Till varje film finns tre frågor som ni kan använda som inledning till diskussion i arbetsgruppen. Dessutom finns en sammanställning av workshopresultatet för just ert kontor eller bolag.


Illustration av de sex områdena

Så här kan ni använda materialet

På sidan Workshopresultat kontor och bolag hittar ni:

 • Workshopresultat för kontor och bolag
  För varje kontor och bolag finns en Powerpointpresentation att visa i arbetsgruppen. Som hjälp för den som presenterar finns en sammanställning som beskriver resultatet. Utifrån det kan ni välja vilket av workshoppens sex områden ni vill fördjupa er i.

Nedan på den här sidan hittar ni:

 • En film för vart och ett av de sex områdena
  Filmerna handlar om de viktigaste konsekvenserna utifrån alla 4 188 deltagares resultat. Det innebär att ert kontor eller bolag kan ha prioriterat på ett annat sätt. I filmerna ger chefer och medarbetare kommentarer till konsekvenserna. Filmerna är mellan 4 och 6 minuter långa.
 • Tre diskussionsfrågor till var och en av de sex filmerna
  För att få igång en diskussion om innehållet i filmen finns tre inledande frågor.

Fördjupa och bidra med underlag

Om ni vill fördjupa er i framtidsfrågorna finns ett 60-tal artiklar att läsa på den här webbplatsen. Det är kommunens allmänna planeringsförutsättningar Framtid i Norrköping 2018.

 

Har ni tips på andra framtidsfrågor som ni vill få belysta? Bidra med underlag till Framtid i Norrköping 2019 genom att skicka det till framtid@norrkoping.se.

 

Befolkningsutveckling

Diskussionsfrågor Befolkningsutveckling

 • På vilket sätt påverkar befolkningsutvecklingen er verksamhet? Hur kan ni hantera det?
 • Kommer det att behövas fler medarbetare inom er verksamhet? Hur ser kompetensförsörjningsprognosen Pdf, 551.2 kB. ut för er?
 • På vilket sätt kan ni bli flexiblare i er planering av verksamheten så att ni snabbare kan ställa om till förändrade behov?

Läs mer om området Befolkningsutveckling

Next:Norrköping

Diskussionsfrågor Next:Norrköping

 • På vilket sätt kommer er verksamhet in i de nya stadsdelarna som växer fram?
 • När Norrköping blir en mer attraktiv plats att bo på, vad kan det ha för betydelse för er verksamhet?
 • När pendlingen underlättas, hur kommer det att påverka er verksamhet?

Läs mer om området Next:Norrköping

Jobb och arbetslöshet

Diskussionsfrågor Jobb och arbetslöshet

 • Hur kan er verksamhet bidra till att utbildningsnivån ökar i Norrköping?
 • På vilket sätt kan er verksamhet bidra till att stärka näringslivsklimatet?
 • Kan ni i er verksamhet bidra till att underlätta för arbetssökande och studenter genom att exempelvis ta emot praktikanter?

Läs mer om området Jobb och arbetslöshet

Kompetensbehov i kommunen

Diskussionsfrågor Kompetensbehov i kommunen

 • Vilka arbetsvillkor kan man behöva utveckla för att behålla befintliga medarbetare och rekrytera nya till er verksamhet?
 • Vad betyder flexiblare anställningsvillkor för er?
 • Konsekvensen ”Låta specialister utöva sin specialitet” prioriterades högt. Vad kan det betyda i er verksamhet?

Läs mer om området Kompetensbehov i kommunen

Teknikutveckling

Diskussionsfrågor Teknikutveckling

 • Hur sårbar är er verksamhet om det blir tekniska problem? Vad kan ni göra för att hantera tekniska problem i er verksamhet?
 • Behöver ni mer kompetensutveckling för att hantera teknikutvecklingen? Vad kan det i så fall handla om?
 • Hur kan digitalisering göra det bättre för de som använder våra tjänster?

Läs mer om området Teknikutveckling

Värderingar och individualisering

Diskussionsfrågor Värderingar och individualisering

 • Behöver ni i er verksamhet mer kunskap om olika kulturer? Hur gör ni i så fall för att skaffa er det?
 • På vilket sätt påverkar individualiseringen i samhället er verksamhet och hur hanterar ni det?
 • Är invånarnas förväntningar på er verksamhet realistiska? Hur ser ni till att tydliggöra förväntningarna?

Läs mer om området Värderingar och individualisering