Framtid i Norrköping

Framtid i Norrköping

Barn och unga

Antalet barn och unga i Norrköping kommer att öka de närmaste åren, allt från förskoleålder till gymnasieålder. Det finns ett samband mellan hur det går i skolan och hur livsvillkoren blir i vuxen ålder. En förbättring av skolresultaten är därför en viktig framtidsfaktor.

 

Visa artiklar inom olika ämnesområden

Välj Område

Visa artiklar från år:

Artikelbild
2024
Barns och ungas hälsa behöver få mer fokus
Artikelbild
2024
Fler barn och elever med särskilda eller medicinska behov
Artikelbild
2024
Flera faktorer påverkar planeringen av skolornas lokaler
Artikelbild
2024
Lagändringar kan innebära flera förändringar för skolverksamheten
Artikelbild
2023
Barnrättslagen synliggör barnets rättigheter
Artikelbild
2023
Lagförändringar inom grund- och gymnasieskola kräver förberedelse och planering
Artikelbild
2023
Fler barn och elever med särskilda behov i skolans verksamheter
Artikelbild
2023
Skolornas lokalbehov är en svårplanerad process
Artikelbild
2022
Befolkningsutvecklingen påverkar utbildningskontorets lokalbehov
Artikelbild
2022
Kommunalt aktivitetsansvar minskar utanförskap bland unga vuxna
Artikelbild
2022
Stort behov av legitimerade pedagoger
Artikelbild
2022
Ungdomar har positiv syn på framtiden men skillnaderna ökar
Artikelbild
2022
Fler barn och elever med särskilda behov
Artikelbild
2022
Ungdomars psykiska besvär ökar
Artikelbild
2020
Lagar och regler inom utbildning förändras
Artikelbild
2020
Framtida utmaningar inom utbildningsområdet
Artikelbild
2020
Barn och unga i socialtjänsten
Artikelbild
2020
1 000 fler gymnasieelever i kommunens skolor 2028
Artikelbild
2020
Behov av fler grundskoleplatser
Artikelbild
2020
Förskolans volymutveckling
Artikelbild
2019
Mer barn- och ungdomsvård i framtiden
Artikelbild
2019
Nyanlända barn och elever
Artikelbild
2019
Gymnasiet
Artikelbild
2019
Grundskola
Artikelbild
2019
Förskola
Artikelbild
2019
Stor ökning av barn och unga
Artikelbild
2019
Vad påverkar antalet skolskjutsresor?
Artikelbild
2019
Barnkonventionen blir lag 2020
Artikelbild
2019
Hur kan man nå visionen om 10 000 studenter?
Artikelbild
2018
Skolresultat i Norrköping
Artikelbild
2018
Förskolans utveckling
Artikelbild
2018
Fler elever i grundskolan
Artikelbild
2018
Fler elever och förslag till förändringar i gymnasieskolan
Artikelbild
2018
Elevers kunskaper i ett internationellt perspektiv
Artikelbild
2018
Ökad skolskjuts i framtiden

Kommundirektörens kontor,

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011- 15 00 00