Framtid i Norrköping

Framtid i Norrköping

Befolkningsutveckling 

Folkmängden i Norrköping ökar och om tio år förväntas vi vara omkring 160 000 invånare. Befolkningstillväxten ger en högre efterfrågan av kommunala tjänster. Det är särskilt tydligt när det gäller de yngre, som behöver förskola och skola, och de äldre invånarna som behöver äldreomsorg.  

 

Resultatet från Framtidens Norrköping på C, område befolkningsutveckling

 

Visa artiklar inom olika ämnesområden

Välj Område

Visa artiklar från år:

Artikelbild
2024
Norrköpingsborna idag och i framtiden
Artikelbild
2024
Lågt barnafödande är ett orosmoln i befolkningsprognosen
Artikelbild
2024
Låg invandring trots oro i omvärlden
Artikelbild
2024
Antalet barn i åldrarna 6–15 år minskar från och med 2024
Artikelbild
2024
Osäker omvärld skapar osäker befolkningsprognos
Artikelbild
2023
Prognosen visar på fler nyfödda - första gången på länge
Artikelbild
2023
Folkmängdsutvecklingen i vissa åldrar sätter press på den kommunala ekonomin
Artikelbild
2023
Invandringens betydelse för Norrköpings befolkningstillväxt
Artikelbild
2023
Kriget i Ukraina skapar osäkerhet i befolkningsprognosen
Artikelbild
2022
Landsbygdens befolkning ökade mest under år 2020
Artikelbild
2022
Befolkningsprognos visar lägre ökningstakt
Artikelbild
2022
Lågt barnafödande men ändå i topp i Europa
Artikelbild
2022
Pandemin gör befolkningsprognos mer osäker
Artikelbild
2022
Förändringar i vissa åldersgrupper är viktigast
Artikelbild
2020
Norrköping - EN kommun, men med stora skillnader
Artikelbild
2020
Norrköpings befolkning till år 2050
Artikelbild
2020
Färre ska försörja fler
Artikelbild
2020
Befolkningsökning för barn, unga och äldre
Artikelbild
2020
Minskat barnafödande
Artikelbild
2019
Andelen i yrkesverksam ålder minskar
Artikelbild
2019
Stor ökning av barn, ungdomar och äldre
Artikelbild
2019
Fakta om befolkningsprognoser
Artikelbild
2019
Norrköpingsborna idag och om tio år
Artikelbild
2018
Befolkningsökning i Norrköping och Sverige men minskning i östra Europa
Artikelbild
2018
Vilka åldersgrupper som ökar spelar stor roll
Artikelbild
2018
Flyktingmottagande i Sverige och Norrköping
Artikelbild
2018
Svag ökning av medellivslängden i Sverige och Norrköping
Artikelbild
2018
10 000 studenter år 2035
Artikelbild
2018
Det behövs fler medarbetare

Kommundirektörens kontor,

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011- 15 00 00