Framtid i Norrköping

Framtid i Norrköping

Norrköpings kommuns allmänna planeringsförutsättningar 2018

Kommunens allmänna planeringsförutsättningar
Diarienummer KS 2018/0216

Framtid i Norrköping är kommunens allmänna planeringsförutsättningar som är en del av kommunens styrmodell. 

 

Norrköpings kommuns styrmodell

Omvärlden påverkar kommunen

Förutom beslut som tas inom den egna organisationen är det mycket annat som påverkar Norrköpings kommuns framtida verksamhet. Omvärlden är föränderlig. Det kommer nya lagar, människors attityder och beteenden förändras, teknikutvecklingen går snabbt och situationen i världen när det gäller miljö, konflikter och ekonomi påverkar även oss. Den här sortens frågor och vilka konsekvenser de kan få för kommunen sammanfattas i planeringsförutsättningarna.

Ett tioårigt framtidsperspektiv

Framtid i Norrköping är skriven i ett tioårigt framtidsperspektiv och den här är den sextonde i ordningen. I början gavs de ut som tryckta rapporter, men sedan några år finns de enbart i digital form. Årets rapport finns som webbartiklar på den här webbplatsen. Dessutom finns stora delar av artiklarna även som en pdf-fil, för den som vill skriva ut rapporten och kunna bläddra i den.

Framtid i Norrköping 2019 som pdf-filPDF


På webbplatsen norrkoping.se finns även sju filmer som belyser delar av innehållet i rapporten.

Filmer om Norrköpings framtidlänk till annan webbplats

 

Innehållet är producerat av kvalitetscontroller Monica Rosander på kommunstyrelsens kontor och det bygger till stor del på underlag som anställda i kommunens verksamheter har bidragit med. 

Visa artiklar inom olika ämnesområden

Välj Område

Ingen information tillgänglig

Kommunstyrelsens kontor,

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011- 15 00 00