Framtid i Norrköping

Framtid i Norrköping

 / Vad påverkar antalet skolskjutsresor?

Vad påverkar antalet skolskjutsresor?

skolskjuts i buss

 

När antalet elever i grundskolan blir fler ökar också behovet av skolskjuts. Men det finns även andra faktorer som påverkar skolskjutsvolymerna.

Var bor barnen och var finns skolor?

Bostadsområden planeras och byggs i tätorters utkanter eller på landsbygden, där avståndet till befintliga skolor överskrider avståndsnormen för skolskjuts. Platsbrist på skolor kan leda till att elever ibland placeras på en annan skola än den i närområdet. Elever med växelvis boende hos sina separerade föräldrar ökar. Allt detta gör att behovet av skolskjuts ökar och naturligtvis även att antalet elever i grundskolan ökar.

Samordning av skoltider

För att optimera skolskjutsresorna behövs en samordning av grundskolornas start- och sluttider, vilket för närvarande fungerar bra i de flesta fall.

Dela artikeln

Visa artiklar inom olika ämnesområden

Kommunstyrelsens kontor,

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011- 15 00 00