Framtid i Norrköping

Framtid i Norrköping

Norrköpings kommuns allmänna planeringsförutsättningar

Kommunens allmänna planeringsförutsättningar

Framtid i Norrköping är kommunens allmänna planeringsförutsättningar som är en del av kommunens styrmodell. 


Bild av Norrköpings kommuns styrmodell

Omvärlden påverkar kommunen

Förutom beslut som tas inom den egna organisationen är det mycket annat som påverkar Norrköpings kommuns framtida verksamhet. Omvärlden är föränderlig. Det kommer nya lagar, människors attityder och beteenden förändras, teknikutvecklingen går snabbt och situationen i världen när det gäller miljö, konflikter och ekonomi påverkar även oss. Den här sortens frågor och vilka konsekvenser de kan få för kommunen sammanfattas i planeringsförutsättningarna.

Ett tioårigt framtidsperspektiv

Framtid i Norrköping är skriven i ett tioårigt framtidsperspektiv och den tas fram årligen som en del av budgetprocessen. Första året som den publicerades var 2003. Från början var det en tryckt rapport, men sedan ett antal år tillbaka publiceras artiklarna i webbformat.


Innehållet är producerat av en arbetsgrupp på kommunstyrelsens kontor och bygger till stor del på underlag som medarbetare på kommunens kontor har bidragit med. 

Dela

 

Rapport: Framtid i Norrköping 2021 med bilagor Pdf, 6.2 MB.
Planeringsförutsättningarna för år 2021 finns inte som artiklar, utan som en rapport med bilagor från kommunens kontor.

Kommundirektörens kontor,

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011- 15 00 00