Framtid i Norrköping

Framtid i Norrköping

Norrköpings kommuns allmänna planeringsförutsättningar

Kommunens allmänna planeringsförutsättningar
Diarienummer KS 2018/0216

Framtid i Norrköping är kommunens allmänna planeringsförutsättningar som är en del av kommunens styrmodell. 

 

Norrköpings kommuns styrmodell

Omvärlden påverkar kommunen

Förutom beslut som tas inom den egna organisationen är det mycket annat som påverkar Norrköpings kommuns framtida verksamhet. Omvärlden är föränderlig. Det kommer nya lagar, människors attityder och beteenden förändras, teknikutvecklingen går snabbt och situationen i världen när det gäller miljö, konflikter och ekonomi påverkar även oss. Den här sortens frågor och vilka konsekvenser de kan få för kommunen sammanfattas i planeringsförutsättningarna.

Ett tioårigt framtidsperspektiv

Framtid i Norrköping är skriven i ett tioårigt framtidsperspektiv och den tas fram årligen som en del av budgetprocessen. Första året som den publicerades var 2003. Från början var det en tryckt rapport, men sedan några år publiceras artiklarna i webbformat.

Framtid i Norrköping 2019 som pdf-filPDF


På webbplatsen norrkoping.se finns även sju filmer som belyser delar av innehållet i rapporten.

Filmer om Norrköpings framtidlänk till annan webbplats


Innehållet är producerat av kvalitetscontroller Monica Rosander på kommunstyrelsens kontor och det bygger till stor del på underlag som medarbetare i kommunens verksamheter har bidragit med. 

Dela

Kommunstyrelsens kontor,

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011- 15 00 00