Framtid i Norrköping

Framtid i Norrköping

Norrköpings kommuns allmänna planeringsförutsättningar 2019

Diarienummer KS 2018/0216

Framtid i Norrköping är kommunens planeringsförutsättningar som är skrivna i ett tioårigt framtidsperspektiv. De är en del av Norrköpings kommuns styrmodell. Läs om Norrköpings framtid genom att välja ämnesområden som du är intresserad av och artiklar inom områdena.

Visa artiklar inom olika ämnesområden

Välj Område

Kommunstyrelsens kontor,

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011- 15 00 00