Framtid i Norrköping

Framtid i Norrköping

Norrköpings kommuns allmänna planeringsförutsättningar

Vilka förändringar i omvärlden påverkar Norrköpings kommun nu och i framtiden? Vilka trender är viktiga att hålla koll på för att vi på ett smart sätt ska kunna möta framtidens möjligheter och utmaningar?

 

Framtid i Norrköping är kommunens planeringsförutsättningar som är skrivna i ett tioårigt framtidsperspektiv. De ingår i den årliga budgetprocessen och är en del av Norrköpings kommuns styrmodell.

Visa artiklar inom olika ämnesområden

Välj Område

Visa artiklar från år:

Inga artiklar hittades under detta år. Testa att välja ett annat år.

Kommundirektörens kontor,

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011- 15 00 00