Framtid i Norrköping

Framtid i Norrköping

Jobb och arbetsliv

Antalet jobb ökar i Norrköping, men arbetslösheten är fortfarande högre än i riket. I den kommunala organisationen finns ett antal bristyrken, där det är svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för välfärdsutvecklingen. 

Visa artiklar inom olika ämnesområden

Välj Område

Visa artiklar från år:

Artikelbild
2024
Välfärden har stora utmaningar med kompetensförsörjning i framtiden
Artikelbild
2024
Inflationens påverkan på arbetslösheten
Artikelbild
2024
Innovationsmiljöer viktiga för kommunens utveckling
Artikelbild
2024
Kriminalitet skapar osäkerhet och driver kostnader för företagen
Artikelbild
2024
Kommunens kompetensförsörjning är en viktig framtidsfråga
Artikelbild
2024
Distansarbete förändrar platsens betydelse för arbete
Artikelbild
2024
Positiv trend för besöksnäring och spelbransch
Artikelbild
2024
Livsmedelsindustrin och detaljhandeln blir sårbara när kostnaderna ökar
Artikelbild
2023
Innovation skapar samhällsnytta och ekonomisk tillväxt
Artikelbild
2023
Ljusglimtar och orosmoln på arbetsmarknaden
Artikelbild
2023
Förändringar inom arbetsmarknadspolitiken skapar nya utmaningar och uppgifter för kommunen
Artikelbild
2023
Stora utmaningar med komptensförsörjning inom offentlig sektor i framtiden
Artikelbild
2023
Framtiden behöver en breddad syn på kompetensförsörjning
Artikelbild
2023
Det lokala näringslivet i fokus
Artikelbild
2023
Coronapandemin och dess påverkan på arbetsmarknaden
Artikelbild
2022
Kulturella kreativa näringar och handel påverkas av Coronapandemin
Artikelbild
2022
Fler nya företag – Ung Företagsamhet lockar till företagande
Artikelbild
2022
Innovation skapar samhällsnytta och ekonomisk tillväxt
Artikelbild
2022
Kompetensförsörjning inom vård och omsorg
Artikelbild
2022
Stor rörlighet på regionala arbetsmarknaden
Artikelbild
2022
Norrköping har många jobb inom transport och byggverksamhet
Artikelbild
2022
Besöksnäringen mer beroende av inhemsk turism
Artikelbild
2022
Framtidens yrken
Artikelbild
2022
Utmaningar på arbetsmarknaden i spåren av pandemin
Artikelbild
2022
Kompetensförsörjning – en nyckelfråga för kommunen
Artikelbild
2022
Attraktiv arbetsgivare för att locka och behålla medarbetare
Artikelbild
2020
Koppling mellan arbetslöshet och sociala insatser
Artikelbild
2020
Kompetensförsörjning en viktig framtidsfråga
Artikelbild
2020
Framtidens jobb i Norrköping
Artikelbild
2020
Vuxenutbildning viktig i Norrköping
Artikelbild
2019
Fler jobb och god branschbredd
Artikelbild
2019
Andelen arbetslösa minskar men antalet är fortfarande stort
Artikelbild
2019
Hur ska vi klara kompetensförsörjningen?
Artikelbild
2019
Nya vägar in för omvårdnadspersonal
Artikelbild
2018
Antalet jobb ökar i Norrköping
Artikelbild
2018
Nyföretagande i Norrköping
Artikelbild
2018
Kompetensförsörjning - nyckelfråga för välfärdsutvecklingen
Artikelbild
2018
Tillit istället för detaljstyrning
Artikelbild
2018
Hantera individuella krav
Artikelbild
2018
Rekrytera och behålla medarbetare
Artikelbild
2018
Individualisering och variationer i värderingar påverkar jobben
Artikelbild
2018
En ökad arbetspendling
Artikelbild
2018
Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

Kommundirektörens kontor,

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011- 15 00 00