Framtid i Norrköping

Framtid i Norrköping

Jobb och arbetsliv

Antalet jobb ökar i Norrköping, men arbetslösheten är fortfarande högre än i riket. I den kommunala organisationen finns ett antal bristyrken, där det är svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för välfärdsutvecklingen. 

Visa artiklar inom olika ämnesområden

Välj Område

Visa artiklar från år:

Kommunstyrelsens kontor,

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011- 15 00 00