Antalet nya företag i Norrköping var år 2020 det högsta på tio år och de allra flesta nystartade företag var aktiebolag. Ett sätt att introducera ungdomar till nyföretagande är via verksamheten Ung Företagsamhet.

Något högre ökning i Norrköping än i riket

Enligt NyföretagarCentrums statistiksammanställning Nyföretagarbarometern startades 851 nya företag i Norrköping under år 2020, varav tre fjärdedelar var aktiebolag. Det var en ökning av nya företag i Norrköping med 15 procent jämfört med året innan. I riket totalt ökade nyföretagandet med 14 procent.


Enligt samma källa var antalet nya företag i Norrköping år 2020 5,9 per 1 000 invånare, vilket var en ökning mot föregående år med 0,7.

Ungdomar provar på att driva företag

Ung Företagsamhet är ett sätt få prova på att driva företag som ett projekt under gymnasietiden, ett så kallat UF-företag. Uppföljningar har visat att ungefär en fjärdedel av de ungdomar som har genomgått Ung Företagsamhets utbildningar startar eget företag senare i livet.

 

De företag som startas av före detta UF-företagare har visat sig vara mer livskraftiga och ha fler anställda än övriga företag. På individnivå kan man se att UF-alumner har en starkare etablering på arbetsmarknaden, med färre arbetslöshetsdagar, högre inkomst och att de oftare blir chefer än kontrollgruppen.

 

Norrköpings kommun kommer att påbörja ett utvecklingsarbete tillsammans med föreningen Ung Företagsamhet med målsättning att öka antalet elever som får möjlighet att driva UF-företag under sin gymnasieutbildning.