Andelen av Sveriges befolkning i åldern 18-70 år som helst vill vara företagare har ökat från 27 procent år 2004 till 31 procent år 2016. I Östergötland är andelen högre, 37 procent år 2016. Ett sätt att påverka attityder till företagande är att ge ungdomar möjlighet att prova på att driva företag.

 

Illustration karta över Norrköping och glödlampor

Ung Företagsamhet och Ung Drive

Ung Företagsamhet, UF, är en ideell utbildningsorganisation som sedan 1980 utbildar elever i entreprenörskap genom att de får starta och driva UF-företag. Ung Företagsamhet arbetar för att alla gymnasieungdomar någon gång under sin skoltid ska få möjlighet att driva UF-företag och de finns på Norrköpings gymnasieskolor.


Undersökningar har visat att en fjärdedel av de ungdomar som har genomgått Ung Företagsamhets utbildning startar företag senare i livet. De företag som skapas av före detta UF-företagare är mer livskraftiga och har fler anställda än övriga företag.


Nio år i rad har också feriejobbssatsningen Ung Drive genomförts. Det är ett initiativ för gymnasieungdomar som under sommarlovet ges möjlighet att förverkliga sina företagsidéer.

Nya företag

Enligt Nyföretagarbarometern, som publiceras av NyföretagarCentrum, startades 794 nya företag i Norrköping under 2016. Det är en ökning med över 100 företag jämfört med året innan. Framför allt var det aktiebolag som startades.

 

Nyföretagande i Norrköping 2010-2016, antal företag efter företagsform

Källa: NyföretagarCentrum

 

Antalet nya företag var 5,7 per 1 000 invånare år 2016 i Norrköping. Det är en ökning med 0,8 promilleenheter jämfört med året innan. I jämförelse med riket är nyföretagandet per 1 000 invånare lågt, men Norrköping ligger ungefär på samma nivå som de kommuner vi brukar jämföra oss med.


Antal företag per 1 000 invånare, Norrköping, riket och 5 andra kommuner

Källa: NyföretagarCentrum


Ett mål är att nyföretagandet ska öka så att det är minst 6,0 nya företag per 1 000 invånare år 2020.