Framtid i Norrköping

Framtid i Norrköping

Miljö och infrastruktur

Den fysiska miljön förändras snabbt i Norrköping och det sker stora infrastruktursatsningar. Hållbarhetsfrågorna är viktiga i det stora förändringsarbetet. 

Visa artiklar inom olika ämnesområden

Välj Område

Visa artiklar från år:

Kommunstyrelsens kontor,

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011- 15 00 00