I Sverige produceras mer el än vad som förbrukas. Ändå diskuteras att elförsörjningen är ett bekymmer för framtiden, eftersom elproduktionen inte alltid sker när den bäst behövs och inte där den behövs.

Oro för elbrist trots exportöverskott

Under år 2020 producerades 159 TWh el i Sverige, till 80 procent av vattenkraft och kärnkraft. Under samma år uppgick elanvändningen i Sverige till 134 TWh, varav industrin använde 36 procent.


Trots att Sveriges export av el är större än importen finns en oro, framför allt inom tillverkningsindustrin, att det kommer att bli vanligare med elbrist. Det är svårt att lagra elenergi, vilket innebär att när det blir en kall vinter behövs import av el för att komplettera den inhemska produktionen och elpriserna stiger i höjden. Ett annat problem är att större delen av elproduktionen sker i norra Sverige och att de södra delarna är beroende av elleveranser därifrån. Det finns en kapacitetsbrist i stamnätet som gör att det inte kan överföras tillräckligt med elenergi.

Industrier i norr behöver all el som produceras där

När stora industrier i norr ska bli fossilfria behöver de stora mängder elenergi. Tillgång till el är en viktig etableringsfaktor för vissa typer av företag och flera stora elförbrukare har på senare tid startat verksamhet i norra Sverige. När SSAB och LKAB ska producera fossilfritt stål och när etableringar i form av H2 Green Steel och Northvolts batterifabrik står klara kommer de tillsammans att behöva all den el som produceras i norra Sverige.

 

Fördubblat elbehov om 25 år

Vissa beräkningar visar att industrins elbehov kan komma att mer än fördubblas fram till år 2045. Samtidigt pågår elektrifiering av transportnäringen, byggbranschen och många andra områden inom näringslivet. Även bland privatpersoner ökar elanvändningen och elberoendet.

 

För närvarande pågår många diskussioner om hur man i södra delen av Sverige på olika sätt kan producera mer elenergi utan allt för stora ingrepp i natur och kulturmiljöer.