Framtid i Norrköping

Framtid i Norrköping

Befolkningsutveckling 

Folkmängden i Norrköping ökar och om tio år förväntas vi vara omkring 152 400 invånare. Befolkningstillväxten ger en högre efterfrågan av kommunala tjänster. Det är särskilt tydligt när det gäller de yngre, som behöver förskola och skola, och de äldre invånarna som behöver äldreomsorg.  

  

Visa artiklar inom olika ämnesområden

Välj Område

Visa artiklar från år:

Kommunstyrelsens kontor,

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011- 15 00 00