Framtid i Norrköping

Framtid i Norrköping

Livsvillkor och samhällsutveckling

Människors livsvillkor beror på många faktorer. Det kan vara tillgång till den service man behöver eller förändringar i lagstiftning som påverkar kommunala verksamheter. Den allmänna samhällsutvecklingen får effekt på de kommunala tjänsterna.

Visa artiklar inom olika ämnesområden

Välj Område

Visa artiklar från år:

Kommunstyrelsens kontor,

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011- 15 00 00