Framtid i Norrköping

Framtid i Norrköping

Livsvillkor och samhällsutveckling

Människors livsvillkor beror på många faktorer. Det kan vara tillgång till den service man behöver eller förändringar i lagstiftning som påverkar kommunala verksamheter. Den allmänna samhällsutvecklingen får effekt på de kommunala tjänsterna.

Visa artiklar inom olika ämnesområden

Välj Område

Visa artiklar från år:

Artikelbild
2020
Psykisk ohälsa ger fler ärenden hos överförmyndaren
Artikelbild
2020
Hot mot trygghet och säkerhet
Artikelbild
2020
Högre andel än i riket har insatser för personer med funktionsnedsättning
Artikelbild
2020
Utveckling och samarbete på museiområdet
Artikelbild
2020
Norden – mästare i social tillit
Artikelbild
2020
Den digitala kommunen
Artikelbild
2020
Det saknas fortfarande bostäder
Artikelbild
2020
Förebyggande arbete mot tobak framgångsrikt
Artikelbild
2020
Internationell samverkan stärker kommunen
Artikelbild
2020
Hälsan blir bättre, men inte för alla
Artikelbild
2020
Föreningsengagemanget minskar
Artikelbild
2020
Ökad efterfrågan på kultur- och fritidsverksamhet
Artikelbild
2020
Nationellt kulturskolecentrum stöder kulturskolan
Artikelbild
2020
Bibliotekens roll i framtiden
Artikelbild
2020
Spelproblem ett ansvar för kommunen
Artikelbild
2020
Socialt utfallskontrakt utvecklar välfärden
Artikelbild
2020
Agenda 2030 – från global till lokal nivå
Artikelbild
2020
Mottagande och integration av nyanlända
Artikelbild
2020
Kommer vi att ersättas av robotar?
Artikelbild
2019
Förslag till nytt system för asylprocessen
Artikelbild
2019
Specialkosten ökar
Artikelbild
2019
Kan bli stopp för serviceinsatser inom socialtjänsten
Artikelbild
2019
Psykisk ohälsa, komplext samhälle och tillgång till frivilliga påverkar överförmyndaren
Artikelbild
2019
Sanningen om landsbygden i Norrköping
Artikelbild
2019
Områdesutveckling
Artikelbild
2019
InnovationsLabb mot segregation
Artikelbild
2019
Sociala investeringar och utfallskontrakt
Artikelbild
2019
Systematiskt arbete för jämställdhet
Artikelbild
2019
Ny folkhälsopolitik för att minska skillnader
Artikelbild
2019
Ny digitaliseringsmyndighet
Artikelbild
2019
Insatser för personer med funktionsnedsättning
Artikelbild
2019
Fritidsaktiviteterna ändrar karaktär
Artikelbild
2019
Digitalisering inom vård och omsorg
Artikelbild
2018
Troligen ny förvaltningslag under 2018
Artikelbild
2018
Utbildningsnivån tämligen låg i Norrköping
Artikelbild
2018
Brist på bostäder för personer med funktionsnedsättning
Artikelbild
2018
Daglig verksamhet utifrån behov och intresse
Artikelbild
2018
Samhällsutvecklingen påverkar socialkontorets verksamhet
Artikelbild
2018
Norrköpings internationella omvärld
Artikelbild
2018
Ny kommunallag år 2018
Artikelbild
2018
Ställföreträdarskap – ett samhällsbehov
Artikelbild
2018
Levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning
Artikelbild
2018
Kommunens internationella relationer
Artikelbild
2018
Forskningspolitikens påverkan på kommunen
Artikelbild
2018
Lagändringar inom sociala sektorn

Kommunstyrelsens kontor,

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Rådhuset, 601 81 Norrköping

Tel: 011- 15 00 00