Intresset för friluftsliv har ökat under pandemin och det är nu fler än tidigare som vistas i skog och mark. Med en ökad användning av naturområden är det viktigt att det blir ett hållbart nyttjande.

Utomhusaktiviteter bra i pandemitider

Med restriktioner som begränsar resor och sociala sammanhang på grund av Coronapandemin har friluftslivet och aktiviteter utomhus blivit ett bra alternativ. En ökad användning av kommunens naturområden har många positiva effekter, inte minst för befolkningens hälsa. Men den ökade användningen har också en negativ miljöpåverkan då känslig natur riskerar att belastas mer än vad den egentligen klarar av. Det finns studier som visar att friluftslivets miljöpåverkan ökar i spåren av pandemin.


En ökad användning av våra naturområden ställer högre kvar på ett hållbart nyttjande av naturens resurser. Med ett ökat intresse för skog och mark ökar behovet av till exempel parkeringsplatser, tillgång till allmänna toaletter samt ökat underhållsarbete.

Luften är fri

Under 2021 pågår projektet Friluftslivets år som går under benämningen Luften är fri. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Norrköpings kommun är del av projektet via kultur- och fritidskontorets samverkan med länsstyrelsen. Genom kommunikation och aktiviteter ska projektet få fler människor att vara ute i naturen och prova friluftsliv, men också öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.