Norrköpings kommun är den första kommunen i Sverige att teckna ett så kallat socialt utfallskontorakt eller Social Impact Bond.

Utfallskontraktets princip

Det sociala utfallskontraktets grundläggande princip är att finansiären, som är Leksell Social Ventures AB, finansierar insatsen för att uppnå definierade utfall som motsvarar mänskliga och ekonomiska vinster för Norrköpings kommun som är utfallsansvarig. Efter insatsens genomförande sker en utvärdering av vilka utfall insatsen lett till. Utifrån dessa utfall beräknas eventuell utfallsbaserad återbetalning från utfallsansvarig till finansiär.

Team Nystart

Den insats som bedrivs inom ramen för det sociala utfallskontraktet kallas Team Nystart och är en samverkansverksamhet mellan socialkontoret och utbildningskontoret i Norrköpings kommun.

Team Nystart är ett tvärsektoriellt team som under projekttiden arbetat för att 60 HVB- eller SIS-placerade barn och unga ska förbättra sina skolresultat och att minska risken för återplacering. Projekttiden är avslutad och nu återstår uppföljning på individnivå för att följa utfallen.

 

Innovativ lösning

Genom utfallskontraktet har Norrköpings kommun tagit nästa steg i utvecklingen av arbetet med sociala investeringar. Välfärden har stora utmaningar i framtiden och därför finns det ett behov av innovativa lösningar som skapar förutsättningar för samarbete mellan offentlig och privat sektor. Socialt utfallskontrakt är ett exempel på en innovativ lösning för att möta välfärdens framtidsutmaningar.