Portalen

 

Fyra InnovationsLabb som ska motverka segregation startas i Sverige, varav ett är Portalen i Norrköping. Syftet är att testa nya arbetssätt och sprida lärdomar om framgångsrika metoder.

Norrköping och tre till utvalda

Det är allmännyttan i Norrköping, Boden, Södertälje och Göteborg, som startar InnovationsLabben med statligt stöd från innovationsmyndigheten Vinnova. I InnovationsLabben ska nya arbetssätt för att motverka segregation testas, utvecklas och utvärderas.


Det är intresseorganisationen för allmännyttiga bostadsbolag, SABO, som har ansökt till Vinnova och beviljats pengar för genomförandet. SABO har sedan valt Norrköping och ytterligare tre bostadsbolag utifrån drygt 80 ansökningar.

Vad är Portalen?

Portalen är en verksamhet i Hageby och Ringdansen med syfte att verka lokalt för att bryta socialt utanförskap med fokus på den ordinarie arbetsmarknaden, studier och egen försörjning. Portalen är ett partnerskap mellan det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder, Svenska kyrkan, ABF, Marieborgs folkhögskola och Norrköpings kommun. Portalen samarbetar med ideella organisationer, bland annat i ett mentorskapsprogram tillsammans med Rotary.