I november 2022 släpptes betaversionen av ChatGTP, en chattrobot som drivs av artificiell intelligens. AI-drivna chattrobotar skapar många möjligheter, men innebär också flera risker. Den här artikeln är skriven tillsammans med ChatGTP.

Vad är ChatGTP?

När frågan ”Vad är ChatGTP?” ställs till chattroboten själv blir svaret:

 

”ChatGPT är en stor språkmodell som är tränad av OpenAI. Den är baserat på GPT-arkitekturen (Generative Pre-trained Transformer) och är utformat för att generera naturligt klingande text som svar på frågor.”

 

I november 2022 lanserades tjänsten och antalet användare exploderade och nådde en miljon redan första veckan. Med hjälp av artificiell intelligens kan textroboten svara på frågor och föra avancerade resonemang. Tjänsten kan användas för en rad ändamål, exempelvis skriva texter och planera lektioner med mera. Användaren skriver en fråga och får ett svar tillbaka. Ställs en följdfråga fördjupar chattboten svaret. ChatGTP lär sig hela tiden, vilket gör att en standardfråga ställd vid två olika tidpunkter inte besvaras på samma sätt.

Många olika användningsområden

När frågan ”Vad kan jag använda ChatGTP till?” ställs till chattroboten själv blir svaret:


”Som användare kan du använda ChatGPT för att få svar på frågor, hjälp med uppgifter eller att generera text. Här är några exempel på vad du kan använda ChatGPT till:

 • Hjälp med skoluppgifter: Chat GTP kan hjälpa dig med att förstå svåra koncept och ge förklaringar till ämnen som du studerar.
 • Svar på allmänna frågor: Du kan använda ChatGTP för att få svar på allmänna frågor om historia, geografi, vetenskap eller kultur.
 • Skapa text: ChatGTP kan hjälpa dig att skapa text för olika ändamål, till exempel skriva en uppsats, skapa en presentation eller en artikel.
 • Översättning: Om du behöver översätta text mellan olika språk kan Chat GTP hjälpa till.
 • Underhållning: Chat GTP kan också vara underhållande genom att ge roliga svar på skämt, spel eller triviafrågor.

Det är viktigt att notera att Chat GTP är en maskin och inte alltid kan producera korrekta svar eller text som är passande för alla ändamål. Det är alltid bra att granska resultaten från Chat GTP och använda din egen bedömning för att avgöra om det är lämpligt för ditt ändamål.”

 

Risker med AI-driven chattrobot

När frågan ”Vad finns det för risker men ChatGTP?” ställs till chattroboten själv blir svaret:


”Precis som med alla teknologiska verktyg och innovationer finns det vissa risker med ChatGTP. Här är några möjliga risker:

 • Spridning av desinformation: Eftersom ChatGTP kan skapa naturligt klingande text kan den potentiellt användas för att sprida desinformation och falska nyheter.
 • Förstärkning av fördomar: Om ChatGTP tränas på data som innehåller fördomar eller diskriminerande språk, kan modellen förstärka dessa fördomar i sina svar.
 • Missbruk av teknologi: ChatGTP kan användas för att automatisera bedrägerier eller för att skapa skadliga program som sprids via sociala medier.
 • Integritetsfrågor: Om ChatGTP används för att interagera med användare och samla in personlig information kan det finnas integritetsproblem.

Det är viktigt att notera att många av dessa risker kan minskas eller undvikas genom lämplig träningsdata, tillsyn och reglering. OpenAI och andra forskare och organisationer arbetar aktivt för att minska dessa risker och maximera fördelarna med ChatGTP och liknande teknologier.”

 

Konsekvenser för samhället

När frågan ”Hur påverkar ChatGTP samhället?” ställs till chattroboten själv blir svaret:


”ChatGTP påverkar samhället på flera sätt, både positivt och negativt. Här är några exempel:


Positiva effekter

 • Ökad tillgänglighet: ChatGTP kan användas för att skapa tillgängliga och automatiserade tjänster som hjälper människor att få svar på sina frågor eller hjälp med olika uppgifter, oavsett tid på dygnet.
 • Effektivitet: ChatGTP kan hjälpa till att automatisera vissa arbetsuppgifter och därigenom öka effektiviteten i olika branscher och organisationer.
 • Förbättrad kommunikation: ChatGTP kan användas för att överbrygga språkbarriärer och underlätta kommunikation mellan människor från olika kulturer och språkgrupper.
 • Utbildning: ChatGTP kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att hjälpa människor att lära sig nya ämnen och språk.

Negativa effekter

 • Spridning av desinformation: ChatGTP kan användas för att skapa och sprida desinformation, vilket kan leda till förvirring och skada människors förtroende för pålitliga källor.
 • Förstärkning av fördomar: Om ChatGTP tränas på data som innehåller fördomar eller diskriminerande språk, kan modellen förstärka dessa fördomar i sina svar och därigenom förstärka diskriminering och exkludering.
 • Arbetslöshet: Om ChatGTP används för att automatisera arbetsuppgifter kan det leda till arbetslöshet och ekonomisk instabilitet.
 • Övervakning: Om ChatGTP används för att samla in personlig information kan det leda till ökad övervakning och kränkning av integritet.

Det är viktigt att vi är medvetna om både de positiva och negativa effekterna av ChatGTP och liknande teknologier och arbetar för att maximera fördelarna och minimera riskerna."