digitaliseringsmyndighetens logga

Den 1 september 2018 fick Sverige en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn. Den finns i Sundsvall och har namnet Myndigheten för digital förvaltning.

Samordna, utveckla och förvalta

Digitaliseringsmyndigheten tar över uppdrag från andra myndigheter som till exempel handlar om e-legitimationer, e-handel, stöd vid större digitala investeringar och öppen och datadriven innovation. Myndigheten ska samordna, utveckla, förvalta och tillhandahålla en nationell digital infrastruktur för den offentliga sektorn och dessutom främja användningen av denna.