Datorerna tar över jobben. Robotar ersätter människor. Artificiell Intelligens (AI) gör oss arbetslösa. Det här är braskande rubriker som vi har tagit del av under ganska många år. Men vad betyder det här för oss som jobbar i Norrköpings kommun?

För trettio år sedan

För trettio år sedan sågs persondatorn som en avancerad skrivmaskin av många i kommunen och det var främst assistenterna som använde sig av dem. Ville en handläggare ha något utskrivet lämnade hen ett handskrivet koncept till en assistent, fick tillbaka det i pappersform för korrekturläsning, det gick åter till assistenten för eventuella ändringar för att sedan skrivas ut som ett original. Nu när alla handläggare har tillgång till datorer, mobiltelefoner och surfplattor har många assistentjobb försvunnit. Vi skickar dessutom allt färre dokument mellan oss i pappersform och internposten är bara en bråkdel av vad den var för några decennier sedan.

Robotisering

När man talar om robotisering tänker man kanske antingen på att tunga och monotona jobb tas över av avancerade maskiner i industrin eller på människoliknande robotar som till viss del är självstyrande. I den kommunala organisationen har vi inte sett så mycket av robotar hittills, även om det diskuteras om duschrobotar inom vård och omsorg. Några små humanoida robotar har köpts in för användning i skolan. De har i sitt grundutförande inte så många användningsområden, men kan exempelvis användas av elever för programmeringsprojekt där nya tillämpningar testas.

 

Artificiell intelligens

AI handlar om att man skapar datorer och datorprogram med intelligent beteende. Inom AI har inte en människa i förväg tänkt ut alla möjliga händelser som datorprogrammet ska hantera, utan programmet är självlärande och utvecklar självt en artificiell intelligens. När maskiner kan ägna sig åt avancerad problemlösning kommer arbete som utförs av välutbildade människor att kunna tas över.

 

Kommunalt arbete som kan ersättas av AI

Anders Ekholm på Institutet för Framtidsstudier har skrivit en essä om AI och välfärdssystemet som heter Människan & maskinen. I den förs ett resonemang om vilka offentligt finansierade områden som lämpar sig för AI. Bland annat nämns bygglovsprocessen som lämplig eftersom den har ett top-down perspektiv där riksintressen är styrande för kommunerna. Den är dessutom starkt regelstyrd. Andra former av handläggning, juridik samt långsiktig dimensionering och budgetering är ytterligare områden som nämns som lämpliga för AI.