Under pandemin upptäckte många hur roligt det är att komma ut i naturen, men trenden innebär också utmaningar för kommunen.

Naturen tar stryk när många vill ut i skog och mark

Under pandemin, när människor inte semestrade utomlands eller reste i samma utsträckning som tidigare, ökade intresset för att vistas i skog och mark. Det här är en trend som hållit i sig och många människor tar sig nu ut i naturen på ett helt annat sätt än tidigare.

 

Det är en positiv trend, men den har också medfört en hård belastning på vissa populära besöksområden i Sverige. En alltför hård användning har inneburit bland annat slitage på växt- och djurliv, nedskräpning, parkeringsproblem och påverkan för boende och näringar.

Alla har inte tillgång till naturupplevelser

Det är inte alla som har möjlighet att ta sig ut i naturen på grund av att det är svårt att ta sig dit för att det till exempel saknas kollektivtrafikkoppling eller cykelvägar. För den som har en funktionsnedsättning kan det också vara svårt att ta sig ut i skog och mark. För ett jämlikt och demokratiskt samhälle bör alla ges möjlighet att ta del av den svenska naturen, och här har kommunen en viktig uppgift.

 

Konsekvenser för Norrköpings kommun

Kommunen kommer att behöva möta det ökade intresset för skog och natur. Till exempel genom att:

  • skapa förutsättningar för ett hållbart nyttjande av naturen
  • skapa tillgänglighet för alla