Norrköpings kommun har lämnat över färdtjänsten till Region Östergötland som i sin tur har gett Östgötatrafiken i uppdrag att utföra trafiken. De äldre blir fler och allt mer resvana vilket påverkar efterfrågan av färdtjänst.

Illustration äldre person och buss

Regional samordning

Färdtjänsten är en del av regionens samhällsbetalda resor. I takt med att flera kommuner i Östergötland lämnar över färdtjänsten till Östgötatrafiken kan upphandlingar samordnas. I genomförandet kan det också ske en samordning mellan olika slag av samhällsbetalda resor, det vill säga inomkommunal färdtjänst, kommunöverskridande färdtjänst, sjukresa i länet och kompletteringstrafik på landsbygden.

Fler äldre

Antalet färdtjänsttillstånd har ökat med ungefär 1,5 procent per år de senaste fem åren. I januari 2017 hade 4 619 Norrköpingsbor färdtjänst, vilket motsvarar 3,3 procent av kommuninvånarna.


Framför allt är det äldre personer som har färdtjänst. Det gör att färdtjänstbehovet ökar när det blir fler äldre, vilket kommer att ske i framtiden i Norrköping. Men det finns annat som påverkar behovet. En faktor är att de äldre blir allt rörligare vilket gör att behovet skjuts uppåt i åldrarna. En annan faktor är att kommande äldre generationers resandemönster kan komma att förändras. De är vana att resa mycket och även att resa längre sträckor.