I framtiden kommer det generellt att vara ett ökat fokus på insatser inom hemtjänsten som avser vård och omsorg och i minskad utsträckning på service. Det beror på att fler använder sig av marknadens servicetjänster.

Näthandel och ruttjänster används mer

När äldre personer i större utsträckning använder sig av exempelvis näthandel och ruttjänster minskar efterfrågan på kommunala servicetjänster.


Rutavdrag innebär att man får dra av 50 procent av arbetskostnaden för hushållsnära tjänster. Från och med år 2021 är totalsumman per år höjd till 75 000 kronor. Samtidigt som staten såg över rutavdragen i stort genomfördes en statlig utredning om rutavdrag för äldre, SOU 2020:52.

Utredning föreslår fler ruttjänster för äldre

Den statliga utredningen om rutavdrag för äldre pekar ut ett antal nya typer av tjänster som kan användas av personer från 65 år och uppåt. Det nämns särskilt att förslagen inte syftar till att påverka kommunernas åtaganden och skyldigheter i förhållande till sina äldre kommuninvånare enligt socialtjänstlagen eller andra lagar. Det handlar snarare om att underlätta vardagen för anhöriga till äldre personer, som gör stora insatser för äldre närstående. Rutavdraget föreslås också kunna användas av en yngre släkting som köper tjänster åt exempelvis en förälder eller far- eller morförälder som är 65 år eller äldre.

 

De utökade tjänster som enbart skulle gälla för äldre avser sällskap, matlagning och bakning samt rastning och passning av sällskapsdjur. Dessutom föreslås att möjligheterna till rutavdrag för äldre utvidgas för arbete som avser tillsyn av bostad och trädgårdsskötsel, till exempel plantering av blommor, träd och buskar samt plockning av bär och frukt.

 

Utredningen föreslår att de nämnda ruttjänsterna för äldre ska införas från början av 2022. Samtidigt framförs att det kanske snarare bör vara så att de utökade tjänsterna ska införas utan åldersgräns. Regeringen har ännu inte lagt någon proposition i frågan.

 

Socioekonomin påverkar användning av rutavdrag

Hittills har det varit så att det främst är personer i de högre inkomstklasserna som använder sig av tjänster som berättigar till rutavdrag. Om särskilda rutavdrag för äldre införs kan den socioekonomiska situationen i Norrköping påverka hur stor användningen blir. Även om det sker en ökning av äldre i Norrköping som har en god ekonomi jämfört med tidigare generationer, finns det en stor spridning av hur äldres ekonomiska situation ser ut. Generellt är inkomsterna i Norrköping tämligen låga i jämförelse med andra kommuner i samma storlek.