Litet barn med ryggsäck

 

I juni 2018 beslutade riksdagen att barnkonventionen blir svensk lag från och med januari 2020. Genom att göra konventionen till lag blir det ännu tydligare att barn är egna individer med egna rättigheter.

Större skyldigheter och möjligheter

Beslutet innebär att det finns både större skyldighet och en ökad möjlighet för domstolar, myndigheter och kommuner att sätta barnens rättigheter i fokus. Barnkonventionen har sedan den antogs 1990 varit juridiskt bindande för Sverige, men nu får den samma status som andra svenska lagar.

Kommunens inriktning utifrån barnkonventionen

I Norrköpings kommun har kommunfullmäktige under senare år beslutat om två inriktningsdokument som svarar upp mot barnkonventionen, nämligen
  • Barns och ungas perspektiv och delaktighet i beslutsprocessen
  • Inriktningsdokument för att förhindra att barn och ungdomar utsätts för våld och förtryck i hemmet