barn på sten

 

Antalet norrköpingsbor förväntas öka enligt befolkningsprognosen och särskilt stor väntas ökningen bli av barn och unga. Det påverkar behovet av förskola och skola, fler pedagoger behöver anställas och det behövs mer verksamhetslokaler.

Kraftig ökning i alla åldrar

Antalet barn och unga har varierat mellan åren sett bakåt i tiden utifrån att det föddes många barn omkring år 1990 och att barnafödandet sedan gick ned under ett antal år. Men prognosen för de kommande fem åren och en utblick ytterligare fem år framåt i tiden visar en kraftig ökning i alla åldrar.

Antal personer i åldersgrupper år 2010-2017(röda staplar), prognos 2018-2022 (mörkblå staplar) och utblick 2023-2027 (ljusblå staplar)

Diagram som visar utvecklingen av antalet barn och unga

Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommuns befolkningsprognos 2018