tre ungdomar

 

Antalet nyanlända barn och elever har varierat kraftigt och beror på händelser i omvärlden och lagstiftning på nationell och EU-nivå. Det finns en organisation för att ta emot nyanlända och även fortsättningsvis måste det finnas en beredskap att ta emot barn och ungdomar med kort varsel.


För närvarande finns en mottagningsenhet med plats för cirka 100 elever. Eleven placeras omgående på någon av Norrköpings kommunala eller fristående skolor, men under de två första månaderna deltar de i mottagningsenhetens verksamhet. Sedan ska de gå över till sin ordinarie skola, men eftersom skolorna är så välfyllda innebär det ibland svårigheter med att föra över eleverna till sina ordinarie skolor.