För att möjliggöra god kvaliteet på undervisningen och ökad måluppfyllelse bland elever i skolan finns det ett stort behov av att öka andelen legitimerade pedagoger. Utbildningskontoret arbetar med att öka andelen legitimerade pedagoger i samtliga skolformer och verksamheter.

Förskola

Bland heltidsanställda medarbetare inom Norrköpings kommuns förskolor har 43 procent förskollärarexamen. Motsvarande andel på nationell nivå är 42 procent. Norrköpings kommuns förskolor jobbar med likvärdig bemanning och eftersträvar i det arbetet att varje förskola ska ha 65 procent legitimerade pedagoger och 35 procent barnskötare. För att nå målet om 65 procent legitimerade pedagoger i förskolan skulle cirka 350 medarbetare behöva vidareutbildas eller rekryteras i Norrköping.

Grundskola

I Norrköpings kommun är det 66 procent av de heltidsanställda lärarna i grundskolan som har lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Motsvarande andel på nationell nivå är 71 procent. För att nå rikets nivå skulle Norrköpings kommun behöva vidareutbilda eller rekrytera cirka 50 grundskollärare.


Grundsär- och gymnasiesärskola

För att vara behörig lärare på grundsär- och gymnasiesärskola krävs förutom lärarlegitimation en speciallärarexamen. I Norrköpings kommun är andelen lärare med legitimation och behörighet 1,8 procent i grundsär- och gymnasiesärskolan.

Det nu gällande undantaget från krav på legitimation i grundsär- och gymnasiesärskola förlängs till 2028 enligt förslag från regeringen. Därefter kommer det ställas krav på lärarlegitimation och särskild behörighet för anställning av lärare i grundsär- och gymnasiesärskola.